Miller, A. „Odkrywając Ukryte. Spacery Po mieście Jako narzędzie Animacji tożsamości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 152–154, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4229.