Knera, J. „Mikrotożsamość. Jak Aktywnie Poszukiwać Dzielnicowego Genius Loci?”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 155–157, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4231.