Szczepański, J. „Ceglana tożsamość. Dziedzictwo Materialne Jako Rdzeń gdańskich tożsamości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 20, nr 4, grudzień 2019, s. 148–151, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4232.