Potulski, J. „Emile Durkheim O państwie I Polityce – Socjologia Emile’a Durkheima I Problemy Transformacji społecznej”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 1, czerwiec 2020, s. 76-95, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516.