Warmińska-Zygmunt, K. „Jak Powstają Nowe Narody, Czyli O Nation-Making. Przykład Kaszubski”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 1, czerwiec 2020, s. 59-75, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517.