Mazurek, Monika. „Polityka Wobec mniejszości W Polsce”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 1, czerwiec 2020, s. 46-58, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4519.