Abramowicz, M., B. Bykowska-Godlewska, i A. Strzałkowska. „Postawy młodzieży Akademickiej Wobec Celibatu I Posiadania Dzieci Przez księży Rzymskokatolickich”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 2, czerwiec 2021, s. 10-27, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5813.