Żółtowski, M. „Refleksje I doświadczenia Z Pracy Asystenta Rodzin Romów rumuńskich Ds. Edukacji”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 2, czerwiec 2021, s. 88-101, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5817.