Kolasińska, E. „Środowisko Pracy kształtowane Na Fundamencie Zaufania”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 2, czerwiec 2021, s. 123-3, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5820.