Obracht-Prondzyński, C., i P. Zbieranek. „Wstęp: Twórzmy Warunki Do działania Dla Aktywnych Kobiet”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 21, nr 3, listopad 2020, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6283.