Wróblewski, M. „Sztuka W światopoglądzie Jerzego Prokopiuka”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 22, nr 1, marzec 2022, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6763.