Kaźmierczyk, Z. „Teologiczny Wymiar Filmowych tekstów Kultury Rosyjskiej Pawła Łungina”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 22, nr 1, marzec 2021, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6765.