Kasprzak, Tomasz. „Doświadczenie sprzężonej niepełnosprawności Sensorycznej: Perspektywa Socjologiczna”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 22, nr 2-3, wrzesień 2021, s. 29-44, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7135.