Choińska, A. K. „Zastosowanie Koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu Do Klasyfikacji czynników społecznych wpływających Na Zdrowie Psychiczne młodzieży Szkolnej”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 22, nr 2-3, wrzesień 2021, s. 45-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7137.