Kaczmarek, Kamil M. „Ewolucja Religii. Podejście Syntetyczne”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, t. 22, nr 2-3, wrzesień 2021, s. 91-107, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7139.