Świrek, Krzysztof. „Urządzanie Poza Funkcją Pana: Neoliberalna Racjonalizacja władzy a Kryzys Autorytetu Symbolicznego”. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19, no. 3 (październik 10, 2018): 124–141. Udostępniono listopad 29, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2765.