Mendel, Maria. „Miejskie Widma. Przeszłość Jako Klucz Do Zrozumienia teraźniejszości”. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 20, no. 4 (grudzień 17, 2019): 83–106. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4227.