Choińska, Agnieszka K. „Zastosowanie Koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu Do Klasyfikacji czynników społecznych wpływających Na Zdrowie Psychiczne młodzieży Szkolnej”. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 22, no. 2-3 (wrzesień 1, 2021): 45–63. Udostępniono maj 29, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7137.