[1]
Poier, S. 2019. Adam Smith i austriacka szkoła ekonomiczna: problem diamentów i wody. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia". 9 (mar. 2019), 162-173.