(1)
Kielin, Łukasz. Konstytucyjne Instrumenty Ograniczenia długu Publicznego W Polsce. ZSNS 2019, 136-146.