(1)
Poier, S. Adam Smith I Austriacka szkoła Ekonomiczna: Problem diamentów I Wody. ZSNS 2019, 162-173.