(1)
Ilczuk, D. Konkurencyjność W Polskim Segmencie usług bankowości Detalicznej. ZSNS 2020, 45-55.