Kielin, Łukasz. (2019). Konstytucyjne instrumenty ograniczenia długu publicznego w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 136-146. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3390