Poier, S. (2019). Adam Smith i austriacka szkoła ekonomiczna: problem diamentów i wody. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 162-173. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3392