Ilczuk, D. (2020). Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 45-55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531