Raszka, J., & Smyk, A. (2020). Pułapka średniego dochodu – mit czy realne zagrożenie dla polskiej gospodarki?. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 121-135. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4553