Wieczorkowska, Z. (2020). Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 211-221. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4577