Kielin, Łukasz. 2019. „Konstytucyjne Instrumenty Ograniczenia długu Publicznego W Polsce”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 9 (marzec), 136-46. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3390.