Poier, Stefan. 2019. „Adam Smith I Austriacka szkoła Ekonomiczna: Problem diamentów I Wody”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 9 (marzec), 162-73. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3392.