Ilczuk, Daria. 2020. „Konkurencyjność W Polskim Segmencie usług bankowości Detalicznej”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 10 (czerwiec), 45-55. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531.