Kielin, Łukasz (2019) „Konstytucyjne instrumenty ograniczenia długu publicznego w Polsce”, Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), s. 136-146. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3390 (Udostępniono: 6sierpień2020).