Poier, S. (2019) „Adam Smith i austriacka szkoła ekonomiczna: problem diamentów i wody”, Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), s. 162-173. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3392 (Udostępniono: 6sierpień2020).