Ilczuk, D. (2020) „Konkurencyjność w polskim segmencie usług bankowości detalicznej”, Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), s. 45-55. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531 (Udostępniono: 23wrzesień2020).