Wieczorkowska, Z. (2020) „Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych”, Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), s. 211-221. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4577 (Udostępniono: 23wrzesień2020).