Kielin, Łukasz. „Konstytucyjne Instrumenty Ograniczenia długu Publicznego W Polsce”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 9, marzec 2019, s. 136-4, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3390.