Poier, S. „Adam Smith I Austriacka szkoła Ekonomiczna: Problem diamentów I Wody”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 9, marzec 2019, s. 162-73, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3392.