Ilczuk, D. „Konkurencyjność W Polskim Segmencie usług bankowości Detalicznej”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 10, czerwiec 2020, s. 45-55, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4531.