Raszka, J., i A. Smyk. „Pułapka średniego Dochodu – Mit Czy Realne zagrożenie Dla Polskiej Gospodarki?”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 10, czerwiec 2020, s. 121-35, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4553.