Wieczorkowska, Z. „Logistyczne Aspekty Organizacji Konferencji Na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych”. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", nr 10, czerwiec 2020, s. 211-2, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4577.