[1]
Dąbkowska, M. 2020. Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. 39 (maj 2020), 150–160.