[1]
Bieganowska-Skóra, A. 2021. Prawda czasów czy prawda ekranu? O modelu niepełnosprawności wzrokowej w filmie fabularnym. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. 44 (grudz. 2021), 158–173.