(1)
Dąbkowska, M. . Psychospołeczne Konsekwencje Pandemii Koronawirusa (COVID-19) U Dzieci I młodzieży – przegląd Wybranych Opracowań. niepelnosprawnosc 2020, 150-160.