Dąbkowska, M. . (2020). Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 150–160. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5738