Duda, M. . (2021). O potrzebie badań nad starością osób z długotrwałą niepełnosprawnością nabytą. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (41), 251–264. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6342