Bieganowska-Skóra, A. (2021). Prawda czasów czy prawda ekranu? O modelu niepełnosprawności wzrokowej w filmie fabularnym. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (44), 158–173. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6881