Dąbkowska, Monika. 2020. „Psychospołeczne Konsekwencje Pandemii Koronawirusa (COVID-19) U Dzieci I młodzieży – przegląd Wybranych Opracowań”. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 39 (maj):150-60. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5738.