Dąbkowska, M. . (2020) „Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań”, Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), s. 150–160. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5738 (Udostępniono: 29 listopad 2023).