Bieganowska-Skóra, A. (2021) „Prawda czasów czy prawda ekranu? O modelu niepełnosprawności wzrokowej w filmie fabularnym”, Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (44), s. 158–173. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6881 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).