[1]
M. . Dąbkowska, „Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań”, niepelnosprawnosc, nr 39, s. 150–160, maj 2020.