[1]
A. Bieganowska-Skóra, „Prawda czasów czy prawda ekranu? O modelu niepełnosprawności wzrokowej w filmie fabularnym”, niepelnosprawnosc, nr 44, s. 158–173, grudz. 2021.